Home / Prelucrarea datelor
Prelucrarea datelor

Notificare privind prelucrarea datelor cu caracter personal

Subscrisele

S.C. PL NORIS S.R.L., cu sediul social in strada Slt. Suciu Sorin nr. 134 F, judetul Arad, 315400 Lipova, inregistrata la Registrul Comerțului sub nr. J02/1247/1994, C.U.I. RO- 6255950, telefon 0257/563011, fax. 0257/388431, e-mail: director@pletl.ro

SI

S.C. PLETL S.R.L., cu sediul social in strada Slt. Suciu Sorin nr. 134 F, judetul Arad, 315400 Lipova, inregistrata la Registrul Comerțului sub nr. J02/617/2002, C.U.I. RO- 14804722, telefon 0257/563011, fax. 0257/388431, e-mail: director@pletl.ro

Numite in cele ce urmeaza sau Operatorul

In vederea prestarii serviciilor de transport rutier contra-cost de persoane in trafic international prin servicii regulate, servicii ocazionale interne si internationale precum si a serviciilor de activitati conexe transportului, servicii de autogara, colecteaza si prelucreaza datele personale, in conformitate cu prevederile legale in materie de prelucrare a datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, angajandu-se totodata sa protejeze si sa respecte dreptul la viata privata al clientilor sai („Clientii”) in conformitate cu cele mai inalte standarde de etica ale industriei si cu respectarea prevederilor legale in vigoare.

Este necesar sa ne furnizati datele dumneavoastra, intrucat acestea sunt indispensabile derularii in conformitate cu prevederile legislative in vigoare a serviciilor de transport. In cazul in care nu sunteti de acord cu prelucrarea, consecinta este aceea ca nu veti putea beneficia de serviciile noastre. Rolul prezentei informari este de a explica modul in care datele dumneavoastra personale sunt utilizate si scopul in care acestea sunt folosite.


Va rugam sa lecturati cu atentie prezenta Notificare pentru a intelege practicile si viziunea noastra cu privire la confidentialitatea datelor dumneavoastrta cu caracter personal.

Categorii de date personale ce pot fi prelucrate de catre Pletl in activitatea de prestare a serviciilor transport:

 1. Date personale de identificare (nume, prenume, adresa, varsta, data nasterii, telefon, e-mail, CNP).
  Datele sunt necesare pentru prestarea serviciilor de transport cu respectarea prevederilor legale in vigoare, incheierea si derularea raportului contractual cu Operatorul, respectiv:
  - pentru efectuarea unei rezervari telefonic sau online
  - pentru emiterea biletului de calatorie, care este nominal, neputand fi transmis altei persoane si trebuie sa fie prezentat la cererea personalului firmei sau a autoritatilor abilitate sa faca controale.
  - pentru a mentine legatura cu dumneavoastra strict in ceea ce priveste prestarea serviciilor de transport (ex. in eventualitatea unor intarzieri, anulari ale curselor sau alte situatii neprevazute)
  - pentru acordarea reducerilor aplicabile la tariful standard (copii pana la 2 ani si cei cu varste intre 2 si 12 ani, elevii, studentii (pana la 26 ani))
  - pentru acordarea de beneficii de loialitate (la 6 bilete de acelasi tip (dus sau dus-intors), cumparate in decursul a 12 luni, al 7-lea bilet este gratuit)
 2. Date cu caracter personal privind statutul social (pensionar) precum si cele privind educatia (elev, student (pana la 26 ani))
  Datele sunt necesare pentru acordarea reducerilor aplicabile la tariful standard.

Scopul in care datele personale sunt utilizate
Pletl colecteaza si prelucreaza datele dumneavoastra personale in urmatoarele scopuri:

 • prestarii serviciilor de transport rutier contra-cost de persoane in trafic international prin servicii regulate, servicii ocazionale interne si internationale precum si a serviciilor de activitati conexe transportului, servicii de autogara in conformitate cu prevederile legale in materie de transport
 • pentru acordarea reducerilor aplicabile la tariful standard si acordarea de beneficii de loialitate
 • efectuarea de analize statistice/actuariale interne;
 • solutionarea potentialelor litigii, deferite instantelor (de drept comun sau arbitrale, din tara sau strainatate);
 • solutionarea reclamatiilor si a solicitarilor din partea clientilor;
 • identificarea clientilor (in cazul pierderii sau deteriorarii biletului de calatorie, eliberarii unei adeverinte din parte Pletl care sa dovedeasca calitatea de dumneavoastra client, etc.)
 • comunicari sau raportari catre autoritatile, institutiile sau agentiile de stat sau guvernamentale abilitate;

Colectarea si prelucrarea datelor dumneavoastra pentru scopurile mentionate mai sus, are ca temei:

 • incheierea si executarea contractului de transport/biletului de calatorie la care sunteti parte, precum si efectuarea demersurilor premergatoare (rezervarea telefonica sau online)emiterii biletului de calatorie;
 • o obligatie legala a Operatorului;
 • consimtamantul dumneavoastra;
 • interesul legitim al Operatorului, pentru activitati precum efectuarea de analize statistice/actuariale si raportari interne.

Categoriile de destinatari catre care se pot divulga datele personale colectate:

 • autoritatile statului (inclusiv autoritati fiscale, autoritati de protectie a consumatorilor precum si cele din domeniul asigurarilor, organele statului competente in materie penala), ca urmare a unei obligatii legale a Operatorului;
 • furnizorii implicati in mod direct/indirect in procesul de transport (ex. dezvoltatori de servicii IT, etc);
 • institutii, agentii de stat, guvernamentale sau asociatii din domeniul asigurarilor, daca legislatia stipuleaza acest lucru;
 • Instante judecatoresti sau arbitrale, notari publici, avocati, executori judecatoresti, birouri de traduceri, alte servicii autorizate, experti evaluatori.

Transferul datelor personale intr-o tara din afara Zonei Economice Europene
Pletl nu transfera datele personale catre alte companii aflate in exteriorul Zonei Economice Europene.

Stocarea datelor personale
Datele personale vor fi prelucrate cel putin pe durata de valabilitate a biletului de calatorie (1 an de la data plecarii – la tipurile biletelor dus-intors), respectiv pe durata de 12 luni pentru stabilirea acordarii de beneficii de loialitate (la 6 bilete de acelasi tip (dus sau dus-intors), cumparate in decursul a 12 luni, al 7-lea bilet este gratuit)precum si ulterior, pe durata necesara executarii obligatiilor contractuale de catre oricare dintre parti.

Datele personale vor fi stocate atat timp cat este necesar pentru scopurile mentionate mai sus sau pe perioada de timp prevazuta de dispozitiile legale.

Drepturile pe care le aveti in ceea ce priveste datele dumneavoastra personale
In legatura cu prelucrarea datelor cu caracter personal in baza conditiilor specificate in Regulamentul privind protectia datelor la nivel european 679/2016 va puteti exercita oricare dintre urmatoarele drepturi:

(1) Dreptul de acces la datele cu caracter personal
Va permite sa obtineti din partea noastra o confirmare a faptului ca Pletl prelucreaza sau nu date personale care va privesc si ce astfel de date sunt prelucrate. In cazul in care datele cu caracter personal care va privesc, nu sunt colectate de la dumneavoastra, orice informatii disponibile privind sursa acestora, in cazurile in care nu avem o interdictie legala privind divulgarea sursei.

(2) Dreptul la rectificare
Presupune dreptul de a solicita rectificarea sau actualizarea datelor cu caracter personal inexacte sau incomplete care va privesc sau completarea acestora, atunci cand acestea sunt incomplete.

(3) Dreptul la stergerea datelor sau „dreptul de a fi uitat”
Presupune dreptul de a solicita stergerea datelor cu caracter personal care va privesc, in anumite circumstante, precum (i) datele personale nu mai sunt necesare pentru indeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate, (ii) datele dumneavoastra au fost prelucrate ilegal, (iii) prelucrarea datelor a avut loc pe baza consimtamantului dumneavoastra, iar acesta a fost retras.

(4) Dreptul de a va retrage consimtamantul
Consimtamantul poate fi retras in orice moment, atunci cand prelucrarea datelor cu caracter personal care va privesc a fost efectuata pe baza consimtamantului dumneavoastra.

(5) Dreptul la restrictionarea prelucrarii
Presupune dreptul de a solicita si de a obtine restrictionarea prelucrarii datelor cu caracter personal care va privesc, in anumite circumstante, precum (i) dumneavoastra contestati exactitatea datelor, pe perioada ce ne-ar permite verificarea exactitatii acelor date, (ii) datele dumneavoastra au fost prelucrate ilegal, iar dumneavoastra va opuneti stergerii acestora, solicitand restrictionarea utilizarii lor.

(6) Dreptul la portabilitatea datelor
Presupune dreptul de a primi datele cu caracter personal care va privesc si pe care ni le-ati furnizat, cu dreptul de a le transmite unui alt operator, in cazul in care (i) prelucrarea datelor s-a efectuat fie in baza consimtamantului dumneavoastra sau a contractului incheiat cu noi, iar prelucrarea datelor cu caracter personal s-a efectuat prin mijloace automate. Acest drept poate fi exercitat, numai in masura in care prelucrarea datelor furnizate a fost efectuata exclusiv prin mijloace automate si doar acolo unde extragerea acestor date este fezabila din punct de vedere al capacitatilor tehnice folosite de Operator.

(7) Dreptul la opozitie
Presupune ca, in orice moment, aveti dreptul de a va opune, din motive legate de situatia particulara in care va aflati, prelucrarii datelor cu caracter personal in anumite circumstante, precum (i) prelucrarea a fost efectuata in interesul nostru legitim sau (ii) prelucrarea are drept scop marketingul direct, inclusiv crearea de profiluri pe baza respectivelor dispozitii.

(8) Dreptul de nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automata a datelor dumneavoastra, inclusiv crearea de profiluri care produc efecte juridice sau care va afecteaza semnificativ.
Presupune ca aveti dreptul de a solicita interventie umana din partea Operatorului, de a va exprima punctul de vedere si de a contesta decizia.

(9) Dreptul de a depune o plangere la noi si/sau la autoritatea competenta privind protectia datelor

(10) Dreptul de a va adresa justitiei
Pentru exercitarea acestor drepturi, precum si pentru intrebari suplimentare cu privire la aceasta Notificare sau in legatura cu utilizarea de catre Pletl a datelor personale, va rugam sa ne contactati alegand oricare din modalitatile de comunicare descrise mai jos, precizand numele dumneavoastra, adresa postala sau de e-mail (in functie de modalitatea prin care doriti sa comunicam), numarul de telefon si scopul cererii.

Ne puteti contacta:

 • prin e-mail - la adresa: personal@pletl.ro sau service@pletl.ro ;
 • personal – atat la sediul social cat si la oricare din agentiile Pletl;
 • printr-o cerere transmisa prin posta la adresa: Str. Slt. Suciu Sorin nr. 134 F, judetul Arad, 315400 Lipova;
 • telefonic - la numarul: 0257/563011.
 • prin fax – la numarul: 0257/388431

Actualizarea prezentei Notificari privind prelucrarea datelor cu caracter personal

Prezenta Notificare privind prelucrarea datelor cu caracter personal se supune unor revizuiri periodice. Pentru a fi informat cu privire la eventuale modificari importante care pot avea un impact asupra prelucrarii datelor dumneavoastra cu caracter personal, va rugam sa consultati periodic pagina web Pletl www.pletl.ro – sectiunea „Notificare privind prelucrarea datelor cu caracter personal“.

Cea mai recenta actualizare a prezentei Notificari privind prelucrarea datelor cu caracter personal s-a efectuat la data de 22.05.2018.

Abonează-te la
Newsletter
Sună acum