Home / Condiții generale de transport
Condiții generale de transport

1. Călătorul trebuie să respecte Condiţiile Generale de Transport, parte integrantă a contractului; condiţiile trebuie afişate la sediul agenţiilor vânzătoare şi pot fi obţinute gratuit, la cerere, în momentul eliberării biletului de călătorie.

2. Rezervarea locului nu include obligaţia efectuării transportului, această obligaţie intră în vigoare numai după achitarea integrală a biletului de călătorie; obţinerea biletului confirmând însuşirea şi recunoaşterea de către titular a Condiţiilor Generale de Transport.

3. În momentul rezervării locului, călătorul trebuie să indice:

 • numele şi prenumele;
 • un nr. telefon sau adresa la care poate fi contactat;
 • data plecării (eventual şi cea a întoarcerii);
 • locul de plecare şi locul de destinaţie (dacă eventual la întoarcere doreşte să schimbe ruta-pentru a i se comunica şi informaţii referitoare acestui aspect); locul pentru care s-a confirmat rezervarea trebuie achitat de călători până cel târziu în momentul plecării-la autocar.

4. Călătorul se obligă, să se asigure personal de valabilitatea paşaportului sau a cărţii de identitate şi să se informeze dacă sunt restricţii internaţionale de călătorie în ţările tranzitate sau în ţara de destinaţie.

 • În cazul în care, în timpul călătoriei paşaportul sau cartea de identitate se pierd sau devin invalide, călătorul trebuie să returneze transportatorului valoarea fiecărei pagube rezultate ca urmare a acestui fapt.
 • Transportatorul este îndreptăţit, ca la cumpărarea biletului de călătorie să facă o copie a cărţii de identitate sau a paşaportului persoanei respective pentru a o anexa documentelor sale.
 • Achitarea biletului de călătorie dă dreptul călătorului de a fi transportat pe ruta precizată pe bilet, şi retur în cazul achitării unui bilet dus-întors.

5. Călătorul are obligaţia să se prezinte la autocar cu cel puţin 30 de minute înaintea plecării pentru a i se verifica documentele de călătorie, pentru a preda bagajul şi pentru a-şi ocupa locul rezervat; acest lucru este valabil chiar şi pentru biletul cu dată fixă de întoarcere. Locurile existente sunt atribuite în funcţie de ordinea solicitării şi de locurile disponibile. Călătorul este acceptat la transport numai dacă este în posesia unui bilet de călătorie corespunzător, pentru care s-a făcut achitarea. Transportatorul nu este obligat să aştepte călătorii întârziaţi peste orele de plecare, convenite conform planului de călătorie valabil, sau să accepte motivele întârzierii. În funcţie de locurile libere, un călător întârziat va putea să-şi reprogrameze călătoria la o dată ulterioară.

 • Rezervările pot fi efectuate în Agenţiile Pletl sau partenere Pletl, Online(www.pletl.ro/rezervari), sau telefonic cu condiţia ca acestea să fie achitate cu minim 48 ore înainte de data plecării. Aspectele şi detaliile rezervării se regăsesc la punctul 3.
 • Valabilitatea unei Rezervări care nu a fost achitată este de 24 ore. La expirarea acestui termen dacă nu s-a efectuat plata acestei rezervări, Transportatorul îşi rezervă dreptul de a vinde locurile neplătite şi nu garantează existenţa de locuri disponibile pentru data rezervării.

6. Biletele, indiferent de tipul lor, sunt valabile numai pentru datele de călătorie specificate. Modificările trebuie făcute în acord cu operatorul de transport prin emiterea unui bilet nou.

 • Biletul pierdut sau deteriorat, fără exemplarul care atestă dreptul de a afectua călătoria, cu date incomplete, eronate, modificate sau cu data expirată nu este valabil, iar titularul va fi exclus de la transport, ori în situaţia în care solicită efectuarea călătoriei, va plăti tariful aferent acestuia.
 • Biletele de călătorie de orice tip, sunt nominale, nu sunt transmisibile şi trebuie să fie prezentate personalului de serviciu al societăţii. Transportatorul nu răspunde de pierderea, furtul sau utilizarea neautorizată a biletelor. Aceste bilete nu se înlocuiesc. Acest lucru este valabil şi pentru deteriorarea datelor în cazul emiterii biletului electronic. În cazul biletelor sau tichetelor emise electronic, pasagerul are obligaţia de a lista şi a le prezenta la momentul îmbarcării.

7. Biletul este nul şi dă dreptul de a refuza transportul dacă: nu conţine informaţiile, semnătura şi înregistrările necesare; dacă a fost deteriorat sau conţinutul său a fost modificat sau e ilizibil; dacă termenul de valabilitate a biletului nu a început încă sau dacă a expirat; dacă a fost pierdut de călător.

 • În cazul întreruperii transportului din vina călătorului, biletul de călătorie își pierde valabilitatea, iar contravaloarea acestuia nu se returnează!
 • Biletul de călătorie dus+intors are o durată de valabilitate de 1 an de la data plecării.

8. Renunţarea sau reprogramarea călătoriei o singură dată pentru care s-a achitat contravaloarea biletului trebuie făcută în scris cu minim 48 ore înainte de data călătoriei şi trimisă pe adresa de mail: transport@pletl.ro sau depusă într-o Agenţie Pletl. Cererea trebuie să fie însoţită de copie după actul de identitate al persoanei nominalizate pe bilet şi după caz de bilet/tichet de rezervare online(în original). Termenul de soluţionare a cererii este de 30 zile de la data depunerii cererii. Dacă se respectă termenul de 48 ore pentru renunţarea la călătorie, clientul beneficiază de restituirea valorii biletului achitat cu o penalizare de 20% din valoarea acestuia.

 • Dacă renunţarea la călătorie este anunţată cu mai putin de 48 ore înainte de data călătoriei, contravaloarea biletului achitat se restituie sub forma unui voucher de călătorie nominal, emis electronic valabil un an de la data emiterii.
 • Pasagerul poate face o nouă rezervare în această perioadă până la valoarea voucherului. Dacă preţul noii rezervări este mai mare decat valoarea voucherului, diferenţa va trebui plătită.

9. Pentru biletul achiziţionat Dus+Întors, dacă clientul nu mai efectuează călătoria de retur, contravaloarea călătoriei de retur se restituie sub formă de voucher de călătorie nominal, valabil un an de la data solicitării.

10. În cazul în care clientul solicită modificarea rutei de întoarcere se va recalcula preţul biletului ţinand cont de noua rută aleasă şi de suma achitată, dar această modificare trebuie anuntată cu minim 48 ore înainte de data plecării, acesta urmând a achita contravaloarea noii rute alese.

 • În cazul pierderii biletului de retur, taxa reemiterii acestuia este de 10euro.

11. În cazul în care la rezervare se folosește un Voucher de călătorie, termenii și condițiile de anulare se aplică, de asemenea, și noii călătorii.

 • Şoferii nu pot modifica sau anula rezervările pentru d-voastră.
 • Anulările sau reprogramarile sunt posibile numai la adresa oficială de email: transport@pletl.ro şi în agenţiile Pletl.

12. Preţul biletului este stabilit de tariful în vigoare la data plecării şi poate fi achitat, după caz în euro sau în lei la cursul BNR din ziua efectuării plăţii.

13. Persoanelor, care doresc să călătorească la dus pe o rută şi la întoarcere pe rută diferită, li se va calcula preţul biletului astfel: (preţ bilet DÎ ruta1+preţ bilet DÎ ruta2)/2.

14. Copiii cu vârstă mai mică de 2 ani beneficiază de transport gratuit (fără dreptul la bagaj) iar cei între 2 şi 12 ani beneficiază de o reducere de 50% şi au dreptul la un bagaj de maxim 35 kg. Solicitantul trebuie să facă dovada vârstei cu o copie a paşaportului sau a certificatului de naştere, care se reţine la agenţia vânzătoare. Pensionarii, elevii şi studenţii, până în 26 de ani, beneficiază de o reducere de 10% în baza cuponului de pensie, a carnetului de elev sau student, vizat la zi, a căror fotocopii se vor reţine de agenţia vânzătoare sau după caz în momentul îmbarcării de către personalul societății.

15. În preţul biletului sunt incluse 2 valize în limita a 70 kg plus bagajul de mână 5 kg. Bagajele suplimentare şi cele voluminoase se acceptă la transport numai în limita spaţiului disponibil şi a plăţii unei taxe suplimentare (geantă între 15-30 Euro în funcție de greutate și dimensiuni sau valiză 25 Euro). Sunt interzise la transport animalele (cu excepția câinilor de talie mică și a pisicilor), obiectele care pot produce vătămarea pasagerilor, materialele inflamabile, explozivii, materii radioactive, otrăvitoare, rău mirositoare, arme de foc şi obiecte ascuţite, stupefiante, droguri precum şi orice marfă de contrabandă sau alt gen de marfă care este interzisă de autorităţile vamale ale fiecărei ţări tranzitate. În cazul în care bagajele unuia sau mai multor călători conţin lucruri pentru vămuirea cărora este necesară reţinerea autocarului mai mult de 1 ora, bagajele vor fi coborâte din autocar împreună cu deţinătorul acestora, autocarul şi restul călătorilor continuându-şi traseul conform graficului de călătorie.

16. Se acceptă la transport câini de talie mică și pisici, însoțite de proprietar, doar în cuști speciale cu așternut absorbant, care pot asigura condiții pentru transport. Animalele trebuie să îndeplinească cerințele impuse prin legislaţia europeană aplicabilă pentru transportul animalelor de companie. Responsabilitatea privind îndeplinirea cerințelor legale pentru transport (pașaport, acte vaccinare, cip, etc.) cât și asigurarea condițiilor necesare animalului pe timpul călatoriei (hidratare, hrănire, etc.), astfel încât să nu îi fie pusă în pericol starea de sănătate, este în totalitate a proprietarului.

17. Societatea de transport nu răspunde pentru eventualele dispariţii, deteriorări, înlocuiri ale bagajelor sau de lucrurile uitate în autocar. Fiecare călător are obligaţia de a-şi urmări bagajele în staţii, operatorul de transport nu îşi asumă răspunderea pentru eventualele probleme.

18. Toate pagubele cauzate de călător autocarului, indiferent de motivul legal, obligă călătorul la înlocuirea totală a pagubei.

19. Călătorul este obligat să se conformeze legilor ţării prin care călătoreşte, cu privire la documentele de intrare şi ieşire, normelor vamale, fiscale sau administrative privitoare la persoane şi bagaje. Transportatorul nu-şi asumă responsabilitatea consecinţelor în cazul în care călătorul nu se conformează acestor prevederi. În cazul întreruperii transportului din vina călătorului, biletul de călătorie îşi pierde valabilitatea, iar preţul nu se returnează.

20. Transportatorul nu răspunde pentru întreruperea cursei sau pentru întârzieri datorate condiţiilor atmosferice, traficului rutier sau timpilor de aşteptare în punctele de trecere a frontierei. Obligaţia de despăgubire, în aceste cazuri, inclusiv pentru daune ulterioare datorate acestor cauze, este exclusă. Dacă timpul de aşteptare (întârziere) urmează a fi generat din culpa unui călător, acesta neîndeplinind condiţiile de călătorie prevăzute de normele vamale fiscale, administrative în vigoare, călătorul în cauză nu mai este acceptat la transport în continuare (contractul de transport se reziliează), autocarul urmând a continua deplasarea. De asemenea contravaloarea biletului de călătorie pe parcursul respectiv nu se mai restituie, întrucât călătorul nu a putut continua călătoria din culpa sa.

21. Fumatul în autocar, consumarea substanţelor halucinogene, precum şi consumul de băuturi alcoolice sunt strict interzise. Transportatorul își rezervă dreptul de a nu accepta la transport persoanele aflate sub influența băuturilor alcoolice, a persoanelor aflate sub influenţa substanţelor halucinogene, a persoanelor care manifestă un comportament abuziv, jignitor, contrar ordinii şi liniştii publice sau a bunelor moravuri, faţă de personalul societăţii cât şi faţă de ceilalţi călători.

22. Potrivit legislaţiei în vigoare constituie contravenţie organizarea, îngăduirea sau participarea la jocuri de noroc - altele decât cele autorizate potrivit legii - de natură să lezeze bunele moravuri, dacă nu sunt comise în astfel de condiţii încât, potrivit legii penale, să fie considerate infracţiuni. Transportatorul îşi declină răspunderea pentru orice fel de consecinţe care ar putea fi generate din atragerea sau participarea sub orice formă a călătorului la astfel de jocuri clandestine. În cazul în care vor exista repercursiuni de orice natură, care aduc atingere intereselor societăţii de transport, datorate atragerii sau participării călătorului la astfel de jocuri clandestine, călătorul în cauză va suporta cheltuielile ocazionate de îndepărtarea sau minimalizarea efectelor provocate.

23. Pe întreg parcursul călătoriei, firma PLETL nu organizează tombole, promoții sau orice alt fel de concursuri sau jocuri. De asemenea, pe durata călătoriei, firma Pletl nu oferă premii, vouchere, tichete cadou sau orice alt fel de bonificații. Singurii reprezentanți ai firmei Pletl pe durata călătoriei sunt conducătorii auto care vă însoțesc la bordul autovehiculelor Pletl.
Orice promoții, tombole, concursuri, bonificații, etc. organizate de firma Pletl sunt cele publicate pe site-ul web: www.pletl.ro . În cazul în care aveți vreo suspiciune legată de o interacţiune similară cu cele menţionate mai sus, dar fără a ne limita la acestea, vă rugăm să verificați informaţia pe: www.pletl.ro.
Firma Pletl îşi declină răspunderea pentru orice fel de consecinţe care ar putea fi generate din interacționarea sub orice formă a călătorului în mod contrar celor menționate mai sus.

24. Fiecare călător are posibilitatea de a emite pretenţii pentru neîndeplinirea transportului conform contractului, în termen de 10 zile după încheierea contractului. După expirarea acestui termen nu se mai pot emite pretenţii decât în cazul în care călătorul nu a putut respecta termenul limită din motive independente de el. În scopul unei conduite preventive, transportatorul recomandă încheierea unei asigurări internaţionale de sănătate precum şi a unei asigurări de bagaje şi de accident înainte de începerea călătoriei.

25. Plângerile care nu îşi găsesc soluţionarea pe cale amiabilă pot fi înaintate instanţelor judecătoreşti competente de la sediul transportatorului. Pentru plângerile transportatorului împotriva unui călător este uzuală reşedinţa acestuia, cu condiţia că acesta nu este antrepenor sau o persoană care să îşi fi mutat domiciliul sau reşedinţa obişnuită într-o ţară străină după încheierea contractului sau al cărui domiciliu sau reşedinţă nu este cunoscută în momentul înaintării plângerii. În aceste cazuri, sediul competent este sediul transportatorului. Lipsa de valabilitate a unora dintre dispoziţii nu duce la lipsa de valabilitate a Contractului de călătorie sau a celorlalte dispoziţii.

26. PENTRU A EVITA POSIBILELE JAFURI SAU ALTE PREJUDICII FIZICE, MORALE SAU DE ORICE ALT FEL, FIRMA “PLETL” VĂ RECOMANDĂ CA PE PARCURSUL CĂLĂTORIEI SĂ NU INTRAȚI ÎN CONTACT CU PERSOANE NECUNOSCUTE.
CONTACTAȚI AGENȚII NOȘTRII PENTRU A VERIFICA TOATE INFORMAȚIILE ÎNAINTE DE ÎMBARCARE!
ÎN EVENTUALITATEA UNOR NECLARITĂȚI, PE PARCURSUL CĂLĂTORIEI VĂ PUTEȚI ADRESA ȘOFERILOR NOȘTRII.

PE VERSO-UL BILETELOR DE CĂLĂTORIE C T ȘI LA BORDUL AUTOCARELOR (PRIN AUTOCOLANTELE APLICATE PE SPĂTARUL SCAUNELOR, LA MĂSUȚE SAU SUB GEAMURILE LATERALE) SE REGĂSESC ATENȚIONĂRI CU PRIVIRE LA POSIBILELE SITUAȚII CARE POT APĂREA PE PARCURSUL CĂLĂTORIEI ÎN TIMPUL C ND PASAGERII NU SE AFLĂ LA BORDUL AUTOCARULUI, ȘI CARE POT AVEA CA URMĂRI PREJUDICII FIZICE, MORALE SAU DE ALTĂ NATURĂ.

FIRMA “PLETL” NU POATE FI TRASĂ LA RĂSPUNDERE SUB NICI O FORMĂ PENTRU CONDUITA, FAPTELE PASAGERILOR SAU EVENTUALELE PREJUDICII DE ORICE NATURĂ SUFERITE DE ACEȘTIA ÎN PERIOADA ÎN CARE NU SE AFLĂ LA BORDUL AUTOCARULUI.

27. În caz de litigiu, călătorul nu poate invoca necunoaşterea clauzelor contractelor de Transport (Condiţiile Generale de Transport).

Prezentele Condiţii Generale de Transport au fost reactualizate şi intră în vigoare de la 19.09.2020.

Abonează-te la
Newsletter
Sună acum